Αυστραλία εναντίον Πακιστάν 01 2024 | Ζωντανή βαθμολογία | Κρίκετ Πακιστάν


Πτώση wickets:
1-0 (Abdullah Shafique, 0,6 ov), 2-1 (Shan Masood, 1,2 ov), 3-58 (Saim Ayub, 17,4 ov), 4-60 (Babar Azam, 20,1 ov), 5-67 (Saud Shakeel) , 24,1 ov), 6-67 (Sajid Khan, 24,3 ov), 7-67 (Agha Salman, 24,5 ov), 8-109 (Mohammad Rizwan, 39,4 ov), 9-109 (Aamer Jamal, 40,1 ov), 10 -115 (Hasan Ali, 43,1 ov),


Leave a Reply

Discover more from Kripteu

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading