Αυστραλία εναντίον Πακιστάν 01 2024 | Ζωντανή βαθμολογία | Κρίκετ Πακιστάν


Πτώση wickets:
1-0 (Abdullah Shafique, 0.2 ov), 2-4 (Saim Ayub, 1.2 ov), 3-39 (Babar Azam, 10.5 ov), 4-47 (Saud Shakeel, 14.3 ov), 5-96 (Shan Masood , 29,3 ov), 6-190 (Mohammad Rizwan, 46,2 ov), 7-220 (Sajid Khan, 52,2 ov), 8-226 (Agha Salman, 53,4 ov), 9-227 (Hasan Ali, 54,6 ov),


Leave a Reply

Discover more from Kripteu

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading