Η Khurram Shahzad απέκλεισε τη σειρά Test εναντίον της Αυστραλίας


Ο Χουρρέμ Σαχζάντ αποκλείστηκε από τη σειρά Τεστ κόντρα στην Αυστραλία λόγω κατάγματος λόγω πίεσης στο αριστερό 10ο πλευρό του, καθώς και ρήξης του κοιλιακού μυός.

Ο γρήγορος σφαιριστής Khurram Shahzad παραπονέθηκε για ενόχληση στην αριστερή του πλευρά κατά τη διάρκεια του πρώτου τεστ.

Το PCB θα συμβουλευτεί τώρα έναν ειδικό στην Αυστραλία, μετά το οποίο θα δημιουργηθεί ένα τελικό πρωτόκολλο διαχείρισης για τον παίκτη.

Στη συνέχεια θα επιστρέψει στο NCA στη Λαχόρη όπου θα συνεχίσει τη διαχείριση τραυματισμών και την αποκατάσταση.